Skočiť na hlavný obsah

Zverejnené dokumenty

Subor
Súbor Veľkosť
Objednávka Áldor (15.14 KB) 15.14 KB
Objednávka Baloň (25.19 KB) 25.19 KB
Objednávka Povoda (24.28 KB) 24.28 KB
Objednávka Michal na Ostrove (17.83 KB) 17.83 KB
Objednávka Povoda (19.72 KB) 19.72 KB
Objednávka Danube Euroconsulting 1 (18.46 KB) 18.46 KB
Objednávka Danube Euroconsulting 2 (19.46 KB) 19.46 KB
Objednávka Malé Dvorníky (15.96 KB) 15.96 KB
Objednávja PP and P CO (13 KB) 13 KB
Objednávka Okoč 1 (19.96 KB) 19.96 KB
Objednávka Okoč 2 (17.8 KB) 17.8 KB
Objednávka Okoč 3 (17.31 KB) 17.31 KB
Objednávka Ladislav Kiss (32.36 KB) 32.36 KB
Objednávka Mierovo (28.31 KB) 28.31 KB
Objednávka Zem. Olča 1 (31.24 KB) 31.24 KB
Objednávka Zem. Olča 2 (31.25 KB) 31.25 KB
Objednávky 2017 JAN (257.83 KB) 257.83 KB
Objednávky 2017 FEB (69.8 KB) 69.8 KB
Objednávky 2017 MAR (171.52 KB) 171.52 KB
Objednávky 2017 APR (109.82 KB) 109.82 KB
Objednávky 2017 MÁJ (61.37 KB) 61.37 KB
Objednávky 2017 JÚN (19.99 KB) 19.99 KB
Objednávky 2017 JÚL (17.64 KB) 17.64 KB
Objednávky 2017 AUG (21.88 KB) 21.88 KB
Objednávky 2017 SEP (626.71 KB) 626.71 KB
Objednávky 2017 OKT (66.96 KB) 66.96 KB
Objednávky 2017 NOV (311.73 KB) 311.73 KB
Objednávky 2017 DEC (223.43 KB) 223.43 KB
Objednávky 2018 JAN (410.15 KB) 410.15 KB
Objednávky 2018 FEB (28.47 KB) 28.47 KB
Objednávky 2018 MAR (109.15 KB) 109.15 KB
Objednávky 2018 APR (83.91 KB) 83.91 KB
Objednávky 2018 MÁJ (33.53 KB) 33.53 KB
Objednávky 2018 JÚN (755.29 KB) 755.29 KB
Objednávky 2018 JÚL (149.49 KB) 149.49 KB
Objednávky 2018 AUG (469.28 KB) 469.28 KB
Objednávky 2018 SEP (312.76 KB) 312.76 KB
Objednávky 2018 OKT (567.95 KB) 567.95 KB

Subor
Súbor Veľkosť
110302 - Zmluva o poskytovaní služieb Kostolné Kračany zo dňa 26.3.2011 (141.3 KB) 141.3 KB
905/1430/2011 - Zmluva o poskytnutí FP na realizáciu úloh RRA na rok 2011 (1.02 MB) 1.02 MB
110801 - Zmluva o poskytovaní služieb Štvrtok na Ostrove zo dňa 5.8.2011 (199.39 KB) 199.39 KB
110901 - Zmluva o poskytovaní služieb Trhová Hradská zo dňa 12.9.2011 (176.21 KB) 176.21 KB
110902 - Zmluva o poskytovaní služieb Malé Dvorníky zo dňa 12.9.2011 (187.2 KB) 187.2 KB
111001 - Zmluva o dielo na vypracovanie projektu Vodohospodárska výstavba zo dňa 20.10.2011 (419.52 KB) 419.52 KB
111002 - Zmluva o vypracovaní projektu Vojka nad Dunajom zo dňa 24.10.2011 (123.97 KB) 123.97 KB
111201 - Zmluva o poskytovaní služieb Nový Život zo dňa 1.12.2011 (145.45 KB) 145.45 KB
Dodatok č. 1 k Zmluve 110901 Trhová Hradská zo dňa 23.12.2011 (75.48 KB) 75.48 KB
Dodatok č. 1 k Zmluve 110902 Malé Dvorníky zo dňa 23.12.2011 (75.78 KB) 75.78 KB
BC042011 - Zmluva o poskytovaní služieb B.C.INVEST zo dňa 1.4.2011 (181.81 KB) 181.81 KB
120101 - Zmluva o vypracovaní projektu Padáň zo dňa 23.1.2012 (128.24 KB) 128.24 KB
120102 - Zmluva o vypracovaní projektu Kostolné Kračany zo dňa 23.1.2012 (122.63 KB) 122.63 KB
120103 - Zmluva o vypracovaní projektu Vrakúň zo dňa 24.1.2012 (123.78 KB) 123.78 KB
120301 - Zmluva o poskytovaní služieb Mad zo dňa 12.3.2012 (144.49 KB) 144.49 KB
370/1430/2012 - Zmluva o poskytnutí FP na realizáciu úloh RRA na rok 2012 zo dňa 14.3.2012 (1.14 MB) 1.14 MB
120701 - Zmluva o poskytovaní služieb Ohrady zo dňa 17.7.2012 (136.01 KB) 136.01 KB
120801 - Zmluva o poskytovaní služieb Trhová Hradská zo dňa 8.8.2012 (138.03 KB) 138.03 KB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektu č. 111001 - VVB zo dňa 1.10.2012 (124.65 KB) 124.65 KB
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov M-MOIL, spol. s r.o. zo dňa 1.10.2012 (61.87 KB) 61.87 KB
121001 - Zmluva o poskytovaní služieb Malé Dvorníky zo dňa 5.10.2012 (119.35 KB) 119.35 KB
121002 - Zmluva o poskytovaní služieb Malé Dvorníky zo dňa 5.10.2012 (118.58 KB) 118.58 KB
121104 - Zmluva o poskytovaní služieb MR Dunajská Magistrála zo dňa 12.11.2012 (186.42 KB) 186.42 KB
121101 - Zmluva o poskytovaní služieb MR Warkun zo dňa 16.11.2012 (154.5 KB) 154.5 KB
121102 - Zmluva o poskytovaní služieb Združenie obcí Medzičilizia zo dňa 19.11.2012 (139.64 KB) 139.64 KB
121103 - Zmluva o poskytovaní služieb MR Klátovské rameno zo dňa 20.11.2012 (157.57 KB) 157.57 KB
Zmluva o poskytovaní služieb BRAINSUM zo dňa 19.12.2012 (150.31 KB) 150.31 KB
130101 - Zmluva o vypracovaní projektu Malé Dvorníky zo dňa 7.1.2013 (113.13 KB) 113.13 KB
130301 - Zmluva o poskytovaní služieb Baka zo dňa 21.3.2013 (194.65 KB) 194.65 KB
130401 - Zmluva o vypracovaní projektu LOAR-VE, a.s. zo dňa 4.4.2013 (145.14 KB) 145.14 KB
Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb Malé Dvorníky č. 110902 a jej Dodatku, zo dňa 22.5.2013 (43.45 KB) 43.45 KB
Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb Trhová Hradská č. 110901 a jej Dodatku, zo dňa 22.5.2013 (43.43 KB) 43.43 KB
131001 - Zmluva o vypracovaní projektu AGROSUN spol. s r.o. zo dňa 1.10.2013 (152.53 KB) 152.53 KB
131101 - Zmluva o poskytovaní služieb Malé Dvorníky zo dňa 4.11.2013 (169.25 KB) 169.25 KB
Výzva na predkladanie cenových ponúk MR Klátovské rameno - zverejnená 18.11.2013 (194.21 KB) 194.21 KB
Výzva na predkladanie cenových ponúk MR Dunajská Magistrála - zverejnená 18.11.2013 (190.39 KB) 190.39 KB
Výzva na predkladanie cenových ponúk MR Medzičilizie - zverejnená 18.11.2013 (197.6 KB) 197.6 KB
Výzva na predkladanie cenových ponúk MR Warkun - zverejnená 18.11.2013 (198.91 KB) 198.91 KB
131201 - Zmluva o poskytovaní služieb Malé Dvorníky zo dňa 11.12.2013 (155.6 KB) 155.6 KB
Nájomná zmluva Bokada, a.s. zo dňa 1.4.2014 (937.65 KB) 937.65 KB
Zmluva o dielo Boheľov zo dňa 10.4.2014 (124.44 KB) 124.44 KB
Zmluva o dielo Padáň zo dňa 10.4.2014 (124.24 KB) 124.24 KB
Zmluva o dielo Topoľníky zo dňa 10.4.2014 (126.58 KB) 126.58 KB
Zmluva o dielo Trhová Hradská zo dňa 10.4.2014 (126.17 KB) 126.17 KB
140501 - Zmluva o vypracovaní projektu AGROSUN zo dňa 20.5.2014 (81.15 KB) 81.15 KB
Dodatok č. 1 k Zmluve o vypracovaní projektu č. 140501 AGROSUN zo dňa 30.7.2014 (29.57 KB) 29.57 KB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.4.2014 Topoľníky zo dňa 1.8.2014 (35.12 KB) 35.12 KB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.4.2014 Trhová Hradská zo dňa 1.8.2014 (35.57 KB) 35.57 KB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.4.2014 Boheľov zo dňa 1.8.2014 (33.94 KB) 33.94 KB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.4.2014 Padáň zo dňa 1.8.2014 (29.6 KB) 29.6 KB
829/0170/2014 - Zmluva o poskytntutí FP na realizáciu činností RRA na rok 2014 (1.53 MB) 1.53 MB
Zmluva o dielo Horné Mýto - zo dňa 13.10.2014 (83.62 KB) 83.62 KB
Zmluva o dielo Michal na Ostrove zo dňa 18.12.2014 (82.7 KB) 82.7 KB
Zmluva o dielo Veľké Dvorníky zo dňa 6.11.2014 (88.14 KB) 88.14 KB
Zmluva o dielo Vydrany zo dňa 15.12.2014 (83.31 KB) 83.31 KB
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.1.2015 (60.54 KB) 60.54 KB
Výzva brožúra HUSK 12.1.2015 (135.46 KB) 135.46 KB
Podklady k výzve brožúra HUSK (94.5 KB) 94.5 KB
Zmluva Dobrohošť 17.2.2015 (76.79 KB) 76.79 KB
Zmluva M. Dvorníky 17.2.2015 (179.5 KB) 179.5 KB
Zmluva Oldza 18.2.2015 (73.57 KB) 73.57 KB
Zmluva Dolný Štál (101.18 KB) 101.18 KB
Zmluva Trh. Hradská 23.2.2015 (180.03 KB) 180.03 KB
Zmluva Dobrohošť 2.3.2015 (72.02 KB) 72.02 KB
Zmluva Baka 12.3.2015 (74.8 KB) 74.8 KB
Dodatok č. 3 k náj. zmluve 1.4.2015 (48.87 KB) 48.87 KB
Zmluva Okoč 13.4.2015 (79.4 KB) 79.4 KB
Zmluva o poskytn. dot. september 2015 (462.51 KB) 462.51 KB
Zmluva Jurová 2.12.2015 (126.74 KB) 126.74 KB
Zmluva Vrakúň 2.12.2015 (86.88 KB) 86.88 KB
Zmluva Lehnice 122015 (87.7 KB) 87.7 KB
Zmluva Malé Dvorníky 052016 (82.08 KB) 82.08 KB
Zmluva Veľké Dvorníky 052016 (86.26 KB) 86.26 KB
Zmluva Kráľ.Kračany 072016 (86.76 KB) 86.76 KB