Skočiť na hlavný obsah

O nás

Regionálna rozvojová agentúra ISTER je jednou z Regionálnych rozvojových agentúr patriacich do integrovanej siete Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Pôsobnosť našej agentúry je zameraná v prvom rade na región Žitného ostrova, ostatné časti Slovenska tým nevynímajúc.

Cieľom RRA ISTER je priblížiť nástroje regionálnej politiky Európskej únie občanom v prvom rade formou odborného poradenstva a projektovou činnosťou v oblasti čerpania financií z fondov EÚ zameraných na rozvoj daného regiónu a jeho pozdvihnutie na úroveň európskeho štandardu.

Ďalším cieľom RRA ISTER je aktivizovať ekonomický rozvoj regiónu Západného Slovenska inštitucionálnym spojením verejnej správy, súkromného sektora a tretieho sektora.

Regionálna rozvojová agentúra ISTER (RRA ISTER) ako záujmové združenie právnických osôb bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.08.2003 (Rozhodnutie Krajského úradu v Trnave nadobudlo právoplatnosť 26.08.2003). Od roku 2003 je agentúra zaradená do Integrovanej siete Regionálnych rozvojových agentúr.